Giới thiệu về PLMCC

PLMCC (Trung tâm đào tạo công nghệ quản lý vòng đời sản phẩm) được thành lập thông qua sự hợp tác giữa 3 đối tác chính gồm có: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội – USTH, Cục hợp tác và Quan hệ Châu Âu - Bộ Giáo dục và Đào tạo Cộng hòa Pháp và Tập đoàn công nghệ phần mềm Dasault Systemes. Thỏa thuận hợp tác giữa các bên được ký kết vào ngày 8 tháng 4 năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Tin tức và sự kiện

T11
01
T12
01
T05
24