DỰ ÁN QUADCOPTER

Thứ sáu - 25/12/2015 14:12

Dự án bao gồm hai giai đoạn nghiên cứu khác nhau và được hướng dẫn bởi giáo sư Jean Louis Biaggi (Giám đốc trung tâm PLMCC) và Damien GRATADOUR (Phụ trách dự án) và được thực hiện bởi học viên Nguyễn Văn Thông (Master Space) cùng sự phối hợp và trợ giúp từ sinh viên các trường đại học kỹ thuật là USTH Hà Nội và SUPMECA Paris.

1. Nghiên cứu đầu tiên: Máy bay không người lái DS
Mục đích của giai đoạn nghiên cứu đầu tiên này để giúp cho toàn bộ hiểu được nguyên lý hoạt động của một máy bay không người lái được thiết kế bởi hệ thống Dassault và điều khiển bởi một bảng mạch điện tử KK2.
Công việc này bao gồm việc thực hiện định nghĩa về thông số kỹ thuật của máy bay không người lái, nghiên cứu về thiết kế và mô phỏng nó bằng CATIA phiên bản V6, sản xuất các thiết bị bằng máy in 3D và thực hiệm lắp ráp toàn bộ chi tiết, linh kiện điện tử của máy bay không người lái và cuối cùng là thực hiện các chuyến bay thực của nó.

PLMCC Projects1
  1. Nghiên cứu giai đoạn hai: PLMCC Quadcopter
    Sự dụng tất cả những kết quả đạt được của việc nghiên cứu mô hình máy bay không người lái ở giai đoạn nghiên cứu đầu tiên, mục tiêu thứ hai của dự án đó là thiết kế, mô phỏng và tự chế tạo toàn bộ mô hình PLMCC QUADCOPTER. Mục đích chính của bước này là sử dụng một bảng điện tử NVIDIA GPU TK1 trên thiết bị để có thể nghiên cứu các hành vi của các thiết bị cụ thể này trong việc điều khiển một chuyến bay. Sau khi mô tả các yêu cầu mới của thiết bị, các hành viên dự án hiện đang làm việc và hợp tác chặt chẽ với các giáo sư và học viên từ trường đại học SUPMECA Paris để thiết kế mô hình CAD, phân tích ứng suất và thực hiện lắp ráp thiết bị.
PLMCC Projects2

What’s next ? The Project is still in progress, the final objective is to create a third version of the drone exclusively controled by the GPU technology. At this step, the main objective will be reached. Indeed, the purpose of this next version will be to answer to a difficult question : can the NVIDIA GPU be implemented on real space device ?

Chia sẻ: