3 sinh viên USTH nhận chứng chỉ quốc tế CATIA của Dassault Systèmes

Thứ ba - 26/01/2016 09:08

Ngày 31/01/2016, Trung tâm PLMCC đã tổ chức cuộc thi lần đầu tiên để lấy chứng chỉ của Dassault Systèmes cho các sinh viên hệ Cử nhân và Thạc sĩ của trường đại học USTH.

Trước khi thi, các sinh viên đã trải qua 2 khóa học thiết kế CATIA. Tập đoàn Dassault Systèmes đã đánh giá kết quả thi của các sinh viên, xác nhận 3 sinh viên đã đỗ kì thi lấy chứng chỉ, và hôm nay, ngày 3/2/2016, Hiệu trưởng USTH, GS. Patrick Boiron đã thay mặt cho Tập đoàn Dassault Systèmes và PLMCC trao chứng chỉ cho 3 sinh viên Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Đặng Tùng Nam và Ma Chí Định.

Chứng chỉ CATIA của Dassault Systèmes là sự ghi nhận về kỹ năng thiết kế chuyên nghiệp của các sinh viên, và sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của các sinh viên trong tương lai.

 

DSC00915
 
DSC00918
 
DSC00922
 
Chia sẻ: