PLMCC – Thành viên chính thức của học viện DS Academy

Thứ hai - 14/09/2015 13:58

Theo đó PLMCC có thể cung cấp giấy chứng chỉ đào tạo chuyên nghiệp cho các học viên, các chuyên gia và khách hàng với nhãn hiệu học viện Dassault Systèmes. Chứng chỉ của trung tâm PLMCC sẽ được cấp sau 90 giờ đào tạo và đảm bảo tối thiểu 80% thời lượng tham dự của học viên.

remember MoU

 

 
cooperate
Chia sẻ: