Chứng Chỉ PLMCC

Thứ năm - 17/11/2016 09:50

1. Chứng chỉ tham dự khóa đào tạo ngắn hạn:

Đây là chứng chỉ dành cho các đối tượng học viên  tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn (30h) tập trung vào các chuyên đề cụ thể tại trung tâm PLMCC.

Nội dung mỗi chuyên đề cụ thể đó đươc xây dựng theo tiêu chuẩn của học viện Dassault Systemes.

Trên chứng chỉ có thể hiện logo của trung tâm PLMCC, trường đại học Việt Pháp (USTH), chữ ký xác nhận tham dự khóa học giáo sư Jean Louis Biaggi – Giám đốc ttrung tâm PLMCC

2. Chứng chỉ PLMCC.

Đây là chứng chỉ áp dụng cho các đối tượng học viên tham dự các khóa đào tạo dài hạn (90h) tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn cụ thể tại trung tâm PLMCC

Nội dung khóa đào tạo được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia hàng đầu trên thế giới trong các lĩnh vực cụ thể như: Cơ khỉ, Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin… và các chuyên gia của hãng phần mềm Dassault System nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực đó.

Trên chứng chỉ có đầy đủ logo của trung tâm, PLMCC, trường đại học Việt Pháp (USTH) và logo học viện đào tạo của Dassault Systemes cùng chữ ký xác nhận tham dự khóa học giáo sư Jean Louis Biaggi – Giám đốc ttrung tâm PLMCC

bang cap

 

 

Chia sẻ: