Chứng chỉ khóa học ngắn hạn

Thứ tư - 18/05/2016 14:19

Đây là chứng chỉ dành cho các đối tượng học viên  tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn (30h) tập trung vào các chuyên đề cụ thể tại trung tâm PLMCC.

Mỗi chuyên đề cụ thể đó đươc xây dựng theo tiêu chuẩn của học viện Dassault Systemes.

Nội dung cụ thể các khóa học xin tham khảo TẠI ĐÂY.

 

Trên chứng chỉ có đầy đủ logo của trung tâm, PLMCC, trường đại học Việt Pháp (USTH) và logo học viện đào tạo của Dassault Systemes cùng chữ ký xác nhận tham dự khóa học giáo sư Jean Louis Biaggi – Giám đốc ttrung tâm PLMCC

 

bang cap

 

Chứng chỉ hoàn thành các nội dung cơ bản phần mềm CATIA

Chia sẻ: