Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano

Thứ năm - 17/11/2016 14:17

1. Chương trình Cử nhân Khóa 3 nghành Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano
Tiêu đề: Khám phá PLM với CATIA V6.
Thời gian: 30 giờ.
Mục tiêu: Khóa học này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức thiết kế các bộ phận và chi tiết dựa trên mô hình chức năng và kỹ thuật thiết kế tham số. Làm thế nào để tạo ra một lắp ráp đơn giản, mô phỏng một cơ cấu, tạo ra một bản vẽ chi tiết nhằm xác định một quá trình sản xuất. 
Nội dung:
Module 1: Nền tảng CATIA V6, kết nối và quản lý cơ sở dữ liệu
Module 2: Thiết kế mô hình 3D chi tiết (3h)
Module 3: Thiết kế lắp ráp (3h)
Module 4: Mô phỏng cơ cấu (3h)
Module 5: Phân tích ứng suất theo phương pháp phần tử hữu hạn (3h)
Module 6: Tạo bản vẽ kỹ thuật chi tiết và bản vẽ lắp sản phẩm (3h)
Module 7: Lập trình gia công cho các máy điều khiển số (3h)
Module 8: Làm quen với thiết kế bề mặt (3h)
Module 9: Tổ chức hợp tác trong một dự án phát triển sản phẩm (3h)
Module 10: Ghi dung sai và kích thước trong mô hình 3D (3h)
Dự án: Thiết kế một số sản phẩm công nghiệp thực tế

 
Chia sẻ: